FANDOM


Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
  • Nhật: 重爆撃禽 ボム・フェネクス
  • Kana: じゅうばくげきん ボム・フェネクス
  • Romaji: Jūbakugekin Bomu Fenekusu
  • Việt: Giáng Trọng Địa Lôi, Bộc Hoả Fenix
Khác:
Bomb Fenix, the Heavy Bombardment Bird
Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2800 / 2300

Nguyên liệu Dung hợp

Một lần trong lượt, trong Giai đoạn Chính của bạn: Bạn có thể gây 300 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi lá bài trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird Once per turn, inflict 300 points in damage to your opponent's Life for each card on the field.
Nhật ターンに1度、上のカード1枚につき300のダメージを相手ライフに与える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.