FANDOM


Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
(じゅう)(ばく)撃禽(げきん) ボム・フェネクス
BlazeFenixtheBurningBombardmentBird-PRC1-EN-SR-1E
 Tên Việt Giáng Trọng Địa Lôi, Bộc Hoả Fenix
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
ばく
撃禽
げきん ボム・フェネクス
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
ばく
撃禽
げきん
ボム・フェネクス
 Tên Nhật (rōmaji) Jūbakugekin Bomu Fenekusu
 Tên Nhật (Dịch) Bomb Fenix, the Heavy Bombardment Bird
 Tên Hàn 중폭격금 폭탄 페넥스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2300
 Mã số 06602300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.