FANDOM


Blast Magician
ブラッド・マジシャン-(れん)(ごく)()(じゅつ)()
BlastMagician-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Huyết Sư - Luyện Ngục Sĩ -
 Tên Nhật (Kana) ブラッド・マジシャン-
れん
ごくの
じゅつ
し-
 Tên Nhật (Chuẩn) ブラッド・マジシャン-煉
れん
ごく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Buraddo Majishan - Rengoku no Majutsushi -
 Tên Nhật (Dịch) Blood Magician - Magician of Purgatory -
 Tên Hàn 블러드매지션-연옥의마술사-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1700
 Mã số 21051146
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.