FANDOM


Blade Skater
ブレード・スケーター
BladeSkater-DR04-NA-C-UE
 Tên Việt Lưỡi Dao Trượt Băng
 Tên Nhật ブレード・スケーター
 Tên Nhật (rōmaji) Burēdo Sukētā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 97023549
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.