FANDOM


Blade Garoodia the Cubic Beast
(ほう)(かい)(じゅう)ブレード・ガルーディア
BladeGaroodiatheCubicBeast-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
じゅうブレード・ガルーディア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
じゅう
ブレード・ガルーディア
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaijū Burēdo Garūdia
 Tên Nhật (Dịch) Blade Garoodia the Direction World Beast
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 78509901
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.