FANDOM


Blade Bounzer
ブレード・バウンサー
BladeBounzer-GAOV-EN-C-1E
 Tên Nhật ブレード・バウンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Burēdo Baunsā
 Tên Nhật (Dịch) Blade Bouncer
 Tên Hàn 블레이드 바운서
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 70194827
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.