FANDOM


Blade Armor Ninja
()(こう)(にん)(じゃ)ブレード・ハート
BladeArmorNinja-CBLZ-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
こう
にん
じゃブレード・ハート
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
にん
じゃ
ブレード・ハート
 Tên Nhật (rōmaji) Kikō Ninja Burēdo Hāto
 Tên Nhật (Dịch) Armor Ninja - Blade Heart
 Tên Hàn 기갑첩자 블레이드 하트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 82944432
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.