Blackwing - Shura the Blue Flame
BF-蒼炎のシュラ
BlackwingShuratheBlueFlame.jpg
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1800/1200
Mã số 58820853
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này hủy một quái thú của đối thủ bởi chiến đấuđưa nó xuống Mộ bài, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Blackwing" có 1500 hoặc thấp hơn ATK từ Bộ bài Chính của bạn.(Những) Hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu.
English Description
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard, you can Special Summon 1 "Blackwing" monster with 1500 or less ATK from your Deck. That monster's effect(s) is negated.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.