Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Blackwing - Shamal the Sandstorm
BF(ブラックフェザー)(らん)()のシャマール
 Tên Việt Hắc Dực - Sa Vũ Shamal
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
らん
さのシャマール
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-嵐
らん
のシャマール
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Ransa no Shamāru
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Shamal the Sandstorm
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement