FANDOM


Black Veloci
暗黒(ブラツク)ヴェロキ
BlackVeloci-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
暗黒
ブラツクヴェロキ
 Tên Nhật (Chuẩn) 暗黒
ブラツク
ヴェロキ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Veroki
 Tên Hàn 블랙 벨로키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 300
 Mã số 52319752
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.