FANDOM


Black Tyranno
暗黒恐獣(ブラック・ティラノ)
BlackTyranno-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
暗黒恐獣
ブラック・ティラノ
 Tên Nhật (Chuẩn) 暗黒恐獣
ブラック・ティラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Tirano
 Tên Hàn 블랙 티라노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1800
 Mã số 38670435
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.