FANDOM


Black Rose Moonlight Dragon
(げっ)()(りゅう) ブラック・ローズ
BlackRoseMoonlightDragon-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Nguyệt Quang Long - Hắc Hồng
 Tên Nhật (Kana)
げっ
りゅう ブラック・ローズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げっ
りゅう
ブラック・ローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Gekkaryū Burakku Rōzu
 Tên Nhật (Dịch) Moon Flower Dragon - Black Rose
 Tên Hàn 월화룡 블랙 로즈
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 33698022
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.