FANDOM


Black Rose Dragon
ブラック・ローズ・ドラゴン
BlackRoseDragon-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Hắc Hồng Long
 Tên Nhật ブラック・ローズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Rōzu Doragon
 Tên Hàn 블랙 로즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 73580471
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.