FANDOM


Black Ray Lancer
ブラック・レイ・ランサー
Black-Ray-Lancer
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/600
Mã số 74416224
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này tới mục tiêu là 1 quái thú mặt-ngửa ở trên sân: vô hiệu hóa hiệu ứng của mục tiêu đó, cho tới khi Lượt Kết thúc.
English Description
2 Level 3 WATER monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster on the field; negate that target's effects until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.