FANDOM


Black Metal Dragon
黒鋼竜(ブラックメ夕ルドラゴン)
BlackMetalDragon-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Kim Long
 Tên Nhật (Kana)
黒鋼竜
ブラックメ夕ルドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒鋼竜
ブラックメ夕ルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Metaru Doragon
 Tên Hàn 블랙메탈드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 600
 Mã số 93969023
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.