Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight
カオス・ソルジャー -(よい)(やみ)使()(しゃ)
BlackLusterSoldierEnvoyoftheEveningTwilight-JUMP-EN-UR-LE.png
 Tên Nhật (Kana) カオス・ソルジャー -
よい
やみの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス・ソルジャー -宵
よい
やみ
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Sorujā -Yoiyami no Shisha-
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Soldier -Envoy of the Twilight-
 Tên Hàn 카오스 솔저 -소암-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 77498348
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.