FANDOM


Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
カオス・ソルジャー -(かい)(びゃく)使()(しゃ)
BlackLusterSoldierEnvoyoftheBeginning-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Chiến Sĩ Ánh Đen - Bắt Đầu Đặc Sứ
 Tên Nhật (Kana) カオス・ソルジャー -
かい
びゃくの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス・ソルジャー -開
かい
びゃく
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Sorujā -Kaibyaku no Shisha-
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Soldier -Envoy of the Beginning-
 Tên Hàn 카오스 솔저 -개벽-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 72989439
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.