FANDOM


Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
カオス・ソルジャー -(かい)(びゃく)使()(しゃ)
BlackLusterSoldierEnvoyoftheBeginning-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Chiến Sĩ Ánh Đen - Bắt Đầu Đặc Sứ
 Tên Nhật (Kana) カオス・ソルジャー -
かい
びゃくの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス・ソルジャー -開
かい
びゃく
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Sorujā -Kaibyaku no Shisha-
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Soldier -Envoy of the Beginning-
 Tên Hàn 카오스 솔저 -개벽-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 72989439
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác