FANDOM


Black Luster Soldier
  • Nhật: カオス・ソルジャー
  • Romaji: Kaosu Sorujā
  • Việt: Hắc Quang Kiếm Sĩ
Khác:
Chaos Soldier
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX · ZEXAL · ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Black Luster Soldier You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".
Nhật カオス・ソルジャー 「カオスの儀式」により降臨。
Kaosu Sorujā

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.