FANDOM


Black Luster Soldier, the Chaos Warrior
(こん)(とん)(せん)() カオス・ソルジャー
 Tên Việt Hắc Quang Kiếm Sĩ, Chiến Binh Hỗn Loạn
 Tên Nhật (Kana)
こん
とんの
せん
し カオス・ソルジャー
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
とん
の戦
せん
カオス・ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Konton no Senshi Kaosu Sorujā
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Soldier, the Chaos Warrior
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 3000 / 3
 Mã số 49202162
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.