FANDOM


Black Luster Soldier
カオス・ソルジャー
BlackLusterSoldier-YGLD-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Quang Kiếm Sĩ
 Tên Nhật カオス・ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Sorujā
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Soldier
 Tên Hàn 카오스 솔저
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 05405694
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.