FANDOM


Black Luster Ritual
  • Nhật: カオスの儀式
  • Kana: カオスのぎしき
  • Romaji: Kaosu no Gishiki
  • Việt: Nghi Thức Hỗn Loạn
Khác:
Chaos Ritual
Loại bài

Phép

Lá này được dùng để Triệu hồi Tế lễ "Black Luster Soldier". Bạn cũng phải Hi sinh 2 quái thúCÔNG 1500 trở xuống từ tay hoặc sân của bạn.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Black Luster Ritual Play this card and sacrifice 2 monsters, each with an ATK of 1500 or less. The power of chaos dwells in the Fierce Knight.
Nhật このカードを場に出すとともに攻撃力1500以下のしもべ2体を生贄に捧げる。
暗黒騎士にカオスの力が宿る

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.