FANDOM


Black Fang Magician
(こく)()()(じゅつ)()
BlackFangMagician-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Hắc Nha
 Tên Nhật (Kana)
こく
がの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kokuga no Majutsushi
 Tên Hàn 흑아의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 75672051
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.