FANDOM


Black Dragon's Chick
(こく)(りゅう)(ひな)
BlackDragonsChick-OP03-EN-C-UE
 Tên Việt Hắc Tử Long
 Tên Nhật (Kana)
こく
りゅうの
ひな
 Tên Nhật (Chuẩn)
こく
りゅう
の雛
ひな
 Tên Nhật (rōmaji) Kokuryū no Hina
 Tên Hàn 아기 흑룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 36262024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.