FANDOM


Black Brachios
暗黒(ブラック)ブラキ
BlackBrachios
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dinosaur/Effect
ATK/DEF 1800/1100
Mã số 50896944
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster on the field; change that target to face-up Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.