Black-Winged Dragon
ブラックフェザー・ドラゴン
BlackWingedDragon-LC5D-EN-C-1E.png
 Tên Việt Hắc Dực Long
 Tên Nhật ブラックフェザー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakkufezā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Black-Feather Dragon
 Tên Hàn 블랙 페더 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1600
 Mã số 09012916
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.