Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Black-Winged Assault Dragon
ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン
 Tên Việt Hắc Dực Công Long
 Tên Nhật ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakkufezā Asaruto Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Black-Feather Assault Dragon
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 3200 / 2800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement