FANDOM


Bixi, Water of the Yang Zing
(すい)(りゅう)(せい)-ビシキ
BixiWateroftheYangZing-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
すい
りゅう
せい-ビシキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
りゅう
せい
-ビシキ
 Tên Nhật (rōmaji) Suiryūsei - Bishiki
 Tên Nhật (Dịch) Bixi, Dracomet of Water
 Tên Hàn 수룡성-비시키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 02095764
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.