FANDOM


Bitrooper
ビットルーパー
Bitrooper-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Mũi Khoan
 Tên Nhật ビットルーパー
 Tên Nhật (rōmaji) Bittorūpā
 Tên Hàn 비트루퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2000
 Mã số 36694815
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.