FANDOM


Bitron
ビットロン
Bitron-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật ビットロン
 Tên Nhật (rōmaji) Bittoron
 Tên Hàn 비트론
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Normal
 CÔNG / THỦ 200 / 2000
 Mã số 36211150
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.