FANDOMBishop (ビショップ Bishoppu, Quân Tượng) là một nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Ông ta là người cấp cao ở SOL Technology, thường giao tiếp thông qua hình ba chiều của một quân Tượng trong Cờ vua.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 1: "Tên ta là Playmaker"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.