FANDOM


Birthright
(せい)(とう)なる(けっ)(とう)
Birthright-YSKR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
とうなる
けっ
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
とう
なる血
けっ
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Seitō-naru Kettō
 Tên Hàn 정통한 혈통
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35539880
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]