Binary Sorceress
バイナル・ソーサレス
BinarySorceress-SDCL-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Phù Thuỷ Binary
 Tên Nhật バイナル・ソーサレス
 Tên Nhật (rōmaji) Bainaru Sōsaresu
 Tên Nhật (Dịch) Binal Sorceress
 Tên Hàn 바이널 소서리스
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ.png
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left.png, Phải LM-Right.png
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Mã số 79016563
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.