FANDOM


Binal Sorceress
バイナル・ソーサレス
 Tên Việt Phù Thủy Nhiễm Bẩn
 Tên Nhật バイナル・ソーサレス
 Tên Nhật (rōmaji) Bainaru Sōsaresu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.