FANDOM


Big Volcano
  • Nhật: ビッグ・ヴォルケーノ
  • Romaji: Biggu Vorukēno
  • Việt: Đại Hoả Diệm Sơn
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Gửi 1 quái thú Viêm từ tay của bạn vào Mộ để chọn mục tiêu 2 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt chúng lên sân của đối thủ. (Đối thủ chọn tư thế chiến đấu của chúng.)
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Big Volcano Send 1 Pyro-Type monster from your hand to the Graveyard to select 2 monsters in your opponent's Graveyard. Special Summon them to your opponent's side of the field. (Your opponent chooses their battle positions.)
Nhật 手札炎族モンスター1体を墓地に送って発動。相手の墓地に存在する炎族モンスターを2体を選択し相手フィールド上に特殊召喚する。(表示形式は相手が選択してよい)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.