FANDOM


Big Piece Golem
ビッグ・ピース・ゴーレム
Big-Piece-Golem
Nhóm liên quan Golem
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 2100/0
Mã số 25247218
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương điều khiển 1 quái thú mà bạn lại không, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này không cần Vật tế.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributes.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.