FANDOM


Big Koala
ビッグ・コアラ
300px-BigKoalaDR2-EN-C-UE
Nhóm liên quan Koala
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast
ATK/DEF 2700/2000
Mã số 42129512
Mô tả Hiệu ứng
Một loài Koala khổng lồ. Tính tình hiền lành, nhưng lại khiến cho con người cảm thấy run sợ vì sức mạnh khủng khiếp của nó.
English Description
A species of huge Des Koala. He's meek, but people are afraid of him because he's very powerful.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.