FANDOM


Bi'an, Earth of the Yang Zing
()(りゅう)(せい)-ヘイカン
BianEarthoftheYangZing-MP15-EN-SR-1E
 Tên Việt Bi'an, Tuệ Tinh Long của Đất
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい-ヘイカン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
-ヘイカン
 Tên Nhật (rōmaji) Chiryūsei - Heikan
 Tên Nhật (Dịch) Bi'an, Dracomet of Earth
 Tên Hàn 지룡성-비시키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Mã số 66500065
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.