FANDOM


Berry Magician Girl
ベリー・マジシャン・ガール
BerryMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Quả Mọng
 Tên Nhật ベリー・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Berī Majishan Gāru
 Tên Hàn 베리 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 20747792
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.