FANDOM


Beltlink Wall Dragon
弾帯城壁龍(ベルトリンク・ウォール・ドラゴン)
 Tên Việt Đạo Môn Long
 Tên Nhật (Kana)
弾帯城壁龍
ベルトリンク・ウォール・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 弾帯城壁龍
ベルトリンク・ウォール・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Berutorinku Wōru Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.