FANDOM


Beelzeus of the Diabolic Dragons
()(おう)(ちょう)(りゅう) ベエルゼウス
BeelzeusoftheDiabolicDragons-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Beelzeus, Siêu Long Quỷ Vương
 Tên Nhật (Kana)
おう
ちょう
りゅう ベエルゼウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
ちょう
りゅう
ベエルゼウス
 Tên Nhật (rōmaji) Maōchōryū Beeruzeusu
 Tên Nhật (Dịch) Devil King Super Dragon - Beelzeus
 Tên Hàn 마왕초룡 베에르제우스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 08763963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.