FANDOM


Beelze of the Diabolic Dragons
Khác:
Beelze, King of Dark Dragons
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3000 / 3000

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Nếu một người chơi nhận thiệt hại: Lá này tăng CÔNG bằng với lượng thiệt hại đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Beelze of the Diabolic Dragons Archfiend Dragon Beelze cannot be destroyed. It absorbs the amount of damage a player has taken and adds it to its ATK.
Nhật 魔王龍 ベエルゼは破壊されない
プレイヤーが受けたダメージを攻撃力として吸収する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.