FANDOM


Beelze of the Diabolic Dragons
()(おう)(りゅう) ベエルゼ
BeelzeoftheDiabolicDragons-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Beelze, Hắc Long Vương
 Tên Nhật (Kana)
おう
りゅう ベエルゼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
りゅう
ベエルゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Maōryū Beeruze
 Tên Nhật (Dịch) Devil King Dragon - Beelze
 Tên Hàn 마왕룡 베에르제
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 34408491
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.