Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Beelze of the Diabolic Dragons
()(おう)(りゅう) ベエルゼ
BeelzeoftheDiabolicDragons-LEHD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Beelze, Hắc Long Vương
 Tên Nhật (Kana)
おう
りゅう ベエルゼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
りゅう
ベエルゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Maōryū Beeruze
 Tên Nhật (Dịch) Devil King Dragon - Beelze
 Tên Hàn 마왕룡 베에르제
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 34408491
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa