FANDOM


Beckoning Light
(ひかり)(しょう)(しゅう)
BeckoningLight-SDLI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
しょう
しゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の召
しょう
しゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Shōshū
 Tên Nhật (Dịch) Convening of Light
 Tên Hàn 빛의 소집
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 16255442
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.