FANDOM


Beautiful Beast Trainer
(うつく)しき()(もの)使(つか)
BeautifulBeastTrainer-B07-JP-C
 Tên Việt Người Thuần Quỷ Xinh Đẹp
 Tên Nhật (Kana)
うつくしき
もの
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うつく
しき魔
もの
使
つか
 Tên Nhật (rōmaji) Utsukishiki Mamono Tsukai
 Tên Nhật (Dịch) Beautiful Demon Tamer
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1750 / 1500
 Mã số 29616941
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.