FANDOM


Beatrice, Lady of the Eternal
(えい)(えん)(しゅく)(じょ) ベアトリーチェ
BeatriceLadyoftheEternal-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
えい
えんの
しゅく
じょ ベアトリーチェ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
えん
の淑
しゅく
じょ
ベアトリーチェ
 Tên Nhật (rōmaji) Eien no Shukujo Beatorīche
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2800
 Mã số 27552504
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.