FANDOM


Beatraptor
縄張恐竜(ビートラフトル)
Beatraptor-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Khủng Long Ăn Thịt
 Tên Nhật (Kana)
縄張恐竜
ビートラフトル
 Tên Nhật (Chuẩn) 縄張恐竜
ビートラフトル
 Tên Nhật (rōmaji) Bīto Raputoru
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2000
 Mã số 46924949
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.