FANDOM


Beast-Eyes Pendulum Dragon
ビーストアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
BeastEyesPendulumDragon-BOSH-EN-SR-LE
 Tên Việt Thú Nhãn Dao Long
 Tên Nhật ビーストアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Bīsutoaizu Pendyuramu Doragon
 Tên Hàn 비스트아이즈 펜듈럼 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 72378329
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.