FANDOM


Bazoo the Soul-Eater
(たましい)()らう(もの) バズー
BazootheSoulEater-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
たましいを
くらう
もの バズー
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
を喰
らう者
もの
 バズー
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashī wo Kuraumono Bazū
 Tên Hàn 혼을 먹는 바즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 900
 Mã số 40133511
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.